Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide

Projekta “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide” mērķis ir apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes - sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta Nr.1.2.2.1/16/A/007.

Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.jūlijs – 2023.gada 31.decembris.

Projekta kopējie izdevumi 1 991 259 EUR, no tām plānotais ERAF atbalsts 897325,5 EUR un ReactEU finansējums 360 000 EUR, kurš sastāv no ERAF atbalsta 303 253,6 EUR un valsts budžeta atbalsta 56746,4 EUR.

Projekta ietvarā plānots apmācīt 1762 darbiniekus no 60 nozares uzņēmumiem, bet ReactEU finansējumā ietvaros – 48 dalībniekus no 12 nozares uzņēmumiem.

ERAF atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām:

  • sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – 70 %;
  • vidējiem komersantiem – 60 %;
  • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas 1,5 % vai lielākā apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai – 50 %;
  • lielajiem komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas teritorijā un kuru pēdējā pārskata gada peļņa, kas gūta Latvijas Republikā, pēc nodokļu samaksas mazāk nekā 1,5 % apmērā tiek novirzīta ilgtermiņa ieguldījumiem, pētniecībai un attīstībai – 30 %.

Atbalstu apmācību kursiem un konsultācijām var saņemt šādās jomās:

Telemātika un loģistika; Ražošanas inženierzinības un vadība; Datoru lietošana (tikai lietpratējiem); Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli; Inženierzinātnes un tehnoloģijas; Ražošana un pārstrāde; Vides aizsardzība; Valodas (zviedru, norvēģu, somu un vācu); Elektroniskā komercija; Mārketings un tirdzniecība; Biznesa vadība; Kvalitātes nodrošināšana un vadība; Projektu vadība.

Pieteikšanās apmācību kursiem un konsultācijām ir atvērta visu projekta norises laiku.

Piesakoties apmācību projektā, uzņēmumiem jāaizpilda un jāiesniedz:

  • Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/
  • Gala labuma pieteikums ar apliecinājumu.
  • MVK deklarācija ar pielikumu.
  • Uzņēmuma gada pārskats (arī saistīto uzņēmumu).

Lai iestātos apmācību projektā, uzņēmumam jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

  • Komersants nedrīkst atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam.
  • Nedrīkst būt nodokļu parādi lielāki par 150 EUR.

Sīkākai informācijai par projektu lūdzam sazināties ar projekta vadītāju Ilzi Zuimaču tālr.: 25936659; e-pasts: ilze.zuimaca@lpuf.lv