Kontakti

Ināra Šure, padomes priekšsēdētāja
E-pasts: inara.sure@lpuf.lv

Ligita Turnere, valdes locekle
Mob.tālr. 29485677
E-pasts: ligita.turnere@lpuf.lv

Armands Lejas-Krūmiņš, projektu vadītājs
E-pasts: Armands.Lejas-Krumins@lpuf.lv

Pēteris Liniņš, jurists
E-pasts: peteris.linins@inbox.lv

Ilze Zuimača, projektu vadītāja
E-pasts: ilze.zuimaca@lpuf.lv

Adrese:
Republikas laukums 2, 310.kabinets
Rīga, LV - 1981
Tālr.: 22421636
E-pasts: info@lpuf.lv
www.twitter.com/LPUF_LV

Rekvizīti:
Reģistrācijas Nr. 40008056587
AS SEB banka Dienvidu filiāle
Konta nr.: LV18UNLA 00010037 00221
Bankas kods: UNLALV2X