Apmācību projekta īstenošanas gaita

Apmācību projekta īstenošanas gaita

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas projekta “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007) īstenošanas gaitu skatiet tabulās (xls):

projekta īstenošana
projekta īstenošana2
projekta īstenošana3
projekta īstenošana4
projekta īstenošana5
projekta īstenošana6
projekta īstenošana7
projekta īstenošana8
projekta īstenošana9
projekta īstenošana10
projekta īstenošana11
projekta īstenošana12
projekta īstenošana13
projekta īstenošana14
projekta īstenošana15
projekta īstenošana16