Latvijas Pārtikas kompetences centrs

Ar Latvijas Pārtikas kompetences centra palīdzību ir iespēja saņemt atbalstu jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei pārtikas nozarē, piesaistot ES struktūrfondu līdzfinansējumu līdz pat 80% apmērā.  Līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir noslēgts par kopējo summu 5 606 302,63 EUR.

Viena projekta apmēram, lai pretendētu uz ES līdzfinansējumu, jābūt robežās no 30 000 EUR līdz 500 000 EUR.

Atbalsta intensitāte

Mazie

Vidējie

Lielie

Rūpnieciskie pētījumi + ja ir efektīva sadarbība

70% +10%

60% +15%

50% +15%

Eksperimentālā izstrādne + ja ir efektīva sadarbība

45% +15%

35% +15%

25% +15%

Ja Jums ir interese izstrādāt jaunu produktu vai ieviest jaunas tehnoloģijas savā uzņēmumā, piesaistot ES fondu līdzfinansējumu, sazinieties ar Latvijas Pārtikas kompetences centra direktoru Armandu Lejas-Krūmiņu pa tālr. 67808968 vai e-pastu armands.lejas-krumins@lpuf.lv.