Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris pabeidzis projektu nr. 3.2.1.1/16/A/002

31.12.2023. noslēdzies Pārtikas Produktu Kvalitātes Klastera projekts nr. 3.2.1.1/16/A/002, kurš sākās 2016. gadā. Projekta laikā ir sasniegti šādi galvenie rezultāti:

  • Veiktas eksporta aktivitātes uz 15 valstīm: Zviedrija, Somija, Norvēģija, Dānija, Vācija, Francija, Beļģija, Īrija, Rumānija, Šveice, Islande, Kanāda, Apvienotie Arābu Emirāti, Ķīna, Austrālija. Piedalījās 22 pārtikas ražotāji.
  • Noorganizētas 210 eksporta vizītes.
  • Kopumā 2200 ārvalstu uzņēmumi tika uzrunāti un iepazīstināti ar Latvijas pārtikas ražotāju piedāvājumiem.
  • Grupas projekta (ārvalstu iepircēju vizīte Latvijā 2019. gadā): tika uzrunāti uzņēmumi no Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Islandes, Nīderlandes, Vācijas, Polijas, Rumānijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Čehijas, Bulgārijas, Gruzijas, Lielbritānijas, Īrijas, Itālijas, Spānijas, Francijas, Ungārijas, Slovākijas. Piedalījās 10 Latvijas pārtikas ražotāji.
  • Veikts kopīgs pārtikas sektora uzņēmumu pētījums “Par zināšanu pārnesi jaunu tehnoloģiju izstrādē ar mērķi pagarināt pārtikas produktu derīguma termiņu”, ko veica BIOR.

Kopējā projekta summa 539 784.57 EUR, no tiem ERAF finansējums - 458 816.90 EUR. Projekta ilgums 84 mēneši.