LPUF Pārtikas Produktu Kvalitātes Klastera eksporta aktivitāte Gruzijā

Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris ir veiksmīgi īstenojis eksporta aktivitāti Gruzijā. Ir izpētītas iespējas Latvijas pārtikas produktu eksportam uz šo valsti. Četri Latvijas pārtikas ražotāji: Brīvais Vilnis, Lat Eko Food, Cannelle Bakery un Blue Circle ir tikušies ar Gruzijas pārtikas iepircējiem.

Rezultātā visiem uzņēmumiem tika lūgts iesūtīt ražoto pārtikas produktu paraugus. Sarunu laikā uzņēmumi vienojās par produktu izcenojumu, papildu informācijas iesūtīšanu un turpmākajām tikšanām, lai uzsāktu produkcijas realizāciju Gruzijā.