Atbalsts nodarbināto apmācībām pārtikas un to saistītām nozarēm

11.05.2020.

Apmācību projekta īstenošanas gaita (1.10.2016.-30.11.2019.)

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenotā projektā “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007), no 2016.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.novembrim noorganizētas 165 apmācību kursi pārtikas un saistīto nozaru uzņēmumiem.

Detalizētāka informācija par organizētām apmācībām skatiet tabulās (xls):

projekta īstenošana
projekta īstenošana2
projekta īstenošana3
projekta īstenošana4
projekta īstenošana5
projekta īstenošana6
projekta īstenošana7
projekta īstenošana8
projekta īstenošana9
projekta īstenošana10
projekta īstenošana11
projekta īstenošana12
projekta īstenošana13
projekta īstenošana14
projekta īstenošana15
projekta īstenošana16


05.04.2020.

Apmācību projekta īstenošanas gaita (1.12.2019.-29.02.2020.)

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenotā projektā “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007), no 2019.gada 1.decembra līdz 2020.gada 29.februārim noorganizētas seši apmācību kursi pārtikas un saistīto nozaru uzņēmumiem.

Detalizētāka informācija par organizētām apmācībām skatiet tabulā.


Atbalsts nodarbināto apmācībām pārtikas un to saistītām nozarēm

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija (LPUF) īsteno projektu ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības - prasmju pilnveide” Nr.1.2.2.1/16/A/007.

Projekta mērķis ir  apmācīt Latvijas pārtikas un saistīto nozaru nodarbinātos, lai apgūtu jaunas zināšanas un pilnveidotu prasmes - sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu. Veicināt profesionālās kapacitātes celšanu, nodrošinot mūsdienīgu, augoša darba tirgus prasībām atbilstošu zināšanu, kvalifikācijas un prasmju apgūšanu.

Projekta sasniedzamie rezultāti - sniegt atbalstu vismaz 60 uzņēmumiem, apmācot vairāk kā 1762 darbiniekus.

Projekta ieviešanas periods – 2016.gada aprīlis -2022.gada 31.decembris.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas - 1 434 000 EUR, no tām 900 000 EUR ERAF atbalsts.

ERAF atbalsta intensitāte uzņēmumiem - mazajiem 70%, vidējiem 60%, lielajiem 50% vai uzņēmumiem, kuru pēdējā pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas ir lielāka par 5 milj.EUR -30%.

 

Lai iestātos LPUF apmācību projektā, uzņēmumam jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

  • Jābūt pārtikas un dzērienu ražotājam (NACE 2.red.): C 10 “Pārtikas produktu ražošana”, C 11 “Dzērienu ražošana”.
  • Komersants nedrīkst atbilst grūtībās nonākuša komersanta statusam.
  • Nedrīkst būt nodokļu parādi lielāki par 150 EUR.

Iestājoties ir jāizpilda un jāiesniedz sekojoši dokumenti:

Apraksts par MVK deklarācijas aizpildīšanu http://www.liaa.gov.lv/lv/es-fondi/noderiga-informacija/mvk-statusa-noteiksana

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas projektu vadītāju Ilzi Zuimaču pa tālr. 67808968 vai e-pastu ilze.zuimaca@lpuf.lv