LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Par darba ņēmēju darba ienākumu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apmēra precizēšanas kārtību

Darba devējam ir pienākums reizi mēnesī līdz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – obligātās iemaksas) veikšanai noteiktajam termiņam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) "Ziņojumu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu" (turpmāk – darba devēja ziņojums) par pārskata mēnesi.[1]

Likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteikta darba ņēmēju darba ienākumu un obligāto iemaksu apmēra precizēšanas kārtība.

Ir noteikta atšķirīga kārtība kādā precizē darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša un par vēl iepriekšējiem mēnešiem.

Ja nepieciešams precizēt darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par iepriekšējo mēnesi pirms pārskata mēneša, darba devējs precizējumus norāda pārskata mēneša darba devēja ziņojuma attiecīgajās ailēs, norādot palielinājumu vai samazinājumu.

Precizējot darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas par vēl iepriekšējiem mēnešiem, darba devējs ir tiesīgs iesniegt darba devēja ziņojuma precizējumu vienu reizi par katru iepriekšējo pārskata mēnesi par katru darba ņēmēju par to pārskata mēnesi, par kuru nepieciešams precizēt darba ņēmēja darba ienākumus un obligātās iemaksas, triju gadu laikā. Darba devēja ziņojuma precizējumam jāsatur pirmreizējā VID iesniegtā darba devēja ziņojuma attiecīgā perioda korektā informācija par visām darba devēja ziņojumā iekļautajām personām un attiecīgi labojumi par konkrēto personu vai personām.

Precizēšanas rezultātā darba ņēmēja darba ienākumi un obligātās iemaksas nedrīkst samazināties.[2]

 Ņemot vērā, ka normatīvie akti paredz darba devējam tiesības precizēt iepriekšējos trīs gados deklarētos darba ienākumus un obligātās iemaksas tikai palielinot tās, VID nav tiesīgs atļaut samazināt darba ņēmēju darba ienākumus un obligātās iemaksas, darba devējam iesniedzot precizētus darba devēja ziņojumus par iepriekšējiem mēnešiem.

Detalizētāka informācija pieejama VID mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā Nodokļi/Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas/Tiesību akti/Informatīvie materiāli/ materiālā "Par pārskata "Ziņojums par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu" precizēšanu".

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā VID aicina ikvienu personu zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, vērsties jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā vai uzdot jautājumu VID mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti > Informatīvie tālruņi, klientu konsultācijas > Uzdot jautājumu VID.

10.10.2013.
Informāciju sagatavoja:
VID Nodokļu pārvalde

 


[1] Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 23.panta pirmā daļa

[2] Likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 20.1panta otrā daļa