LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Latvijas pārtikas ražotājiem draud stingrāki noteikumi nekā ārvalstu uzņēmumiem

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, apzinoties nepieciešamību piedāvāt patērētājiem tikai augstas kvalitātes produktus, atbalsta LR Veselības ministrijas iniciatīvu ierobežot cilvēka veselībai neieteicamo rūpnieciski ražoto transtaukskābju daudzumu produktos. Taču šis mērķis netiks sasniegts, ja Eiropas Savienība, pamatojoties uz savstarpējās atzīšanas principiem, neļaus piemērot šīs transtaukskābju ierobežojuma prasības produktiem, kas Latvijas pārtikas tirgū nonāk no ES dalībvalstu un trešo valstu ražotājiem.

Līdz 2013. gadam Latvijā eksporta/importa bilance bija negatīva, proti, ievesto produktu īpatsvars mūsu veikalos ir ļoti liels.  Līdz ar to vietējais patērētājs netiks aizsargāts, ja šīs normas piemēros tikai Latvijas ražotājiem. Jāņem vērā arī tas, ka 2015. gadā ES plāno ar ASV parakstīt Transatlantiskās tirdzniecības un investīciju līgumu. Kā zināms, ASV tikai divos štatos - Ņujorkas un Kalifornijas štatā - ir spēkā regulējums transtaukskābju daudzumam produktos. Parakstot šo līgumu, tiks samazināti muitas šķēršļi un šie produkti nonāks Latvijas veikalu plauktos. Rezultātā vietējā patērētāja veselība netiks aizsargāta un tiks grauta Latvijas ražotāju konkurētspēja gan  vietējā, gan arī eksporta tirgos.

LPUF uzskata, ka MK noteikumu projektā nepamatoti ir mainīta 1. punkta redakcija. Analizējot visus augstāk minētos faktorus, Veselības ministrijas Uztura padomē, piedaloties Veselības un Zemkopības ministrijas, ražotāju un mazumtirgotāju pārstāvjiem,  sākotnēji tika saskaņota šāda redakcija:

  1. Noteikumi nosaka maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos, kas ražoti Latvijā, ievesti no citām ES dalībvalstīm vai trešajām valstīm un paredzēti izplatīšanai Latvijā.

Tikai ar šādu skaidru formulējumu, kas izslēdz jebkuras spekulācijas par tiesībām izplatīt Latvijā zemākas kvalitātes produktus, tiks sasniegts izvirzītais uzdevums. Diemžēl šobrīd šis punkts ir mīkstināts, kas paver ceļu plašām interpretācijas iespējām par labu ārvalstu uzņēmumiem.