LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Latvijas Alus Darītāju Savienība

Adrese:  Jelgavas iela 61 a, Rīga, LV - 1004
Vadītājs:  

Valdes priekšsēdētājs
Vladimirs Barskovs

Tālrunis:  67552233
E-Pasts:  lads@inbox.lv
Mājas lapa:  www.lads.lv