LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Jautājumi un atbildes par pievienotās vērtības nodokļa normatīvo aktu izmaiņām no 2014.gada 1.janvāra, ieviešot euro

Informatīvais materiāls

Saturs
1. Pievienotās vērtības nodokļa likums
2.Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumi Nr.17 „Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērības nodokļa maksāšanai un administrēšanai”
3. Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumi Nr.40 „Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju”
4. Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr.908 „Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm”

Links uz "Informatīvo materiālu DOC"
Links uz Informatīvo materiālu PDF"