LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Izstrādāta instrukcija, kas nosaka "zaļā publiskā iepirkuma" pamatprincipus pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem

Valdība ir pieņēmusi instrukciju zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanai valsts tiešās pārvaldes iestāžu veiktajiem pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem.
Šāda instrukcija tapusi, lai mazinātu Krievijas embargo pārtikas precēm ietekmi uz vietējiem ražotājiem.

Instrukcija nosaka zaļā publiskā iepirkuma pamatprincipus pārtikas produktu piegāžu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem. Instrukcijā norādīts, kādas prasības konkrētajai preču grupai un pakalpojumam ir atbilstošas zaļā iepirkuma principiem un Publisko iepirkumu likumam, sniegti kritēriji saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai un norādīts, kādi dokumenti ir izmantojami kā pierādījums izvirzīto prasību pārbaudei. Instrukcija ir saistoša valsts tiešās pārvaldes iestādēm, bet pašvaldības un citi pasūtītāji varēs to piemērot brīvprātīgi.

Papildu informācija: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40333378