LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā saistībā ar euro ieviešanu

Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.
2013.gada 19.septembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (turpmāk – likums), kuri publicēti 2013.gada 4.oktobra laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Nr.194 (5000) un stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

 

Links uz "Info_materials_euro_IIN_apvienotais.DOC"
Links uz "Info_materials_euro_IIN_apvienotais.PDF"