LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Darba devēju un darba ņēmēju valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Metodiskais materiāls.

Aktualizēts 2013.gada 15.novembrī

Saturs
1. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu maksātāju statusa noteikšana
2. Obligāto iemaksu veicēju reģistrācija
3. Obligāto iemaksu likme
4. Obligāto iemaksu objekts
5. Obligāto iemaksu veikšanas kārtība
6. Darba devēja ziņojumu iesniegšana
7. Saistošo normatīvo aktu saraksts

Links uz "Metodika_DD_un_DN_VSAOI_2013.DOC"
Links uz "Metodika_DD_un_DN_VSAOI_2013.PDF"