LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Apmācību projekta īstenošanas gaita (1.08.-31.10.2017.). 09.01.2018

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenotā projektā “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007) 2017.gadā no 1.augusta līdz 31.oktobrim noorganizētas desmit apmācību kursi nozares uzņēmumiem.

Detalizētāka informācija par organizētām apmācībām skatiet tabulā: XLS vai PDF