LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Apmācību projekta īstenošanas gaita (1.05.-31.07.2017.)

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenotā projektā “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007) 2017.gadā no 1.maija līdz 31.jūlijam noorganizētas deviņi apmācību kursi nozares uzņēmumiem.

Detalizētāka informācija par organizētām apmācībām skatiet tabulā.