LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Par LPUF

LPUF ir vienīgā Latvijas pārtikas pārstrādes daudznozaru nevalstiskā organizācija, kas apvieno pārtikas uzņēmumus un profesionālās asociācijas, pārstāv ražotājus valsts un nevalstiskajās organizācijās, aizstāv biedru intereses vietējo un starptautisko normatīvo aktu izstrādē, kā arī sniedz LPUF biedriem informatīvo atbalstu.

Kļūt par biedru

Par LPUF biedriem var kļūt uzņēmumi un profesionālās asociācijas, kuru darbība saistīta ar pārtikas pārstrādi, kā arī citas juridiskas personas, kuras atbalsta LPUF mērķus, tās darbību un Statūtus.

Kas jādara, lai iestātos LPUF?