LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

Apmācību projekta īstenošanas gaita (1.05.2018.-31.07.2018.)

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenotā projektā “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007), no 1.maija līdz 2018.gada 31.jūlijam noorganizētas astoņpadsmit apmācību kursi nozares uzņēmumiem.

Detalizētāka informācija par organizētām apmācībām skatiet tabulā.

Publicēts 8.10.2018.