LPUF

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas mājas lapā!

About LFFC

LFFC (Latvian Federation of Food Companies) is the only multisectoral NGO of the Latvian food processing industry which unites food companies and professional associations, represents food producers in state and non-governmental organisations, defends the interests of its members in the process of drawing up national and international standard acts, as well as provides informational support to LFFC members.

Kļūt par biedru

Par LPUF biedriem var kļūt uzņēmumi un profesionālās asociācijas, kuru darbība saistīta ar pārtikas pārstrādi, kā arī citas juridiskas personas, kuras atbalsta LPUF mērķus, tās darbību un Statūtus.

Kas jādara, lai iestātos LPUF?