Digitalizācija ir izaugsmes pamatā – atklātas īpašas digitalizācijas darbnīcas, kas veltītas pārtikas nozarei

Šī gada 19.martā tika atklātas pārtikas nozares digitalizācijas darbnīcas jeb X-industriju hakatons, kas norisināsies no 19.marta līdz 16.aprīlim. Šajā pasākumu ciklā arī nebijis koncepts – klasiskajam X-industriju hakatonam paralēli norisināsies MINI X-industriju hakatons, kurā IT uzņēmumu jomas profesionāļi konsultēs pārtikas nozares uzņēmumus par dažādu digitālu risinājumu pielietošanu.

Pirmajā pārtikas nozares digitalizācijas darbnīcā savus izaicinājumus pieteikuši SIA Cannelle Bakery, SIA SFT Seafood, SIA Milzu!, SIA Food Union un SIA Baltic Ovo, tikmērMINI X-industriju hakatonā savas ikdienas rūpes par iespējām pārvērtīs SIA Taste Caps, SIA Fermentum, SIA Latvijas ķiploks un SIA Oscar’s Fish. IT jomu pārstāvēs SIA Datakom, SIA Burti, SIA Gstream, SIA AndIT Solutions, SIA Lux Technology, SIA Dots., SIA MBIT unSIA Positive Company.

SIA Cannelle Bakery valdes loceklis Bruno Ansons stāsta: “Šis, tieši uz pārtikas nozari mērķētais, X-industriju hakatons bija kā katalizators mūsu uzņēmumam aktualizēt jau kādu laiku pastāvošu izaicinājumu – sarežģīto produkcijas dokumentācijas administrēšanu. Sagaidām, ka pasākums mums palīdzēs rast izaicinājumam kvalitātivu, ērtu lietošanā un izdevīgu risinājumu, ko varēsim efektīvi ieviest savā ikdienā.”

Turpmāko četru nedēļu laikā hakatona organizatori, Latvijas IT klasteris, piesaistot nozares speciālistus, būs parūpējušies par vērtīgām lekcijām biznesa attīstībā, lietotājdizainā, prezentēšanas makslā un inovāciju ieviešanā, lai komandas spētu veiksmīgāk sasniegt rezultātu un iegūtu zināšanas turpmākā biznesa attīstībā.

Aktualizējot digitalizācijas darbnīcas lielākos izaicinājumus, Latvijas IT klastera izpilddirektore Aiga Irmeja stāsta: “Gatavojoties pasākumam un intervējot pārtikas nozares uzņēmumus, secinājām, ka viņiem ir grūti orientēties milzīgajā IT risinājumu klāstā un atrast sev labāko un izdevīgāko risinājumu. Tas arī ir viens no mūsu digitalizācijas darbnīcu izaicinājumiem – palīdzēt izveidot kvalitatīvu ceļa karti uzņēmuma procesu digitalizācijai, tā, lai turpmāk uzņēmums spētu efektīvi augt un attīstīties. Tas arī bija iemesls jauninājumam – MINI X-industriju hakatonam.”

X-industriju hakatons noris ciešā sadarbībā ar Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteri. Kā norāda tā vadītājs Armands Lejas-Krūmiņš: “Pārtikas digitalizācijas projekta iznākums lielā mērā būs atkarīgs no tā, kā "bez tulkiem" spēs saprasties salīdzinoši konservatīvas nozares - pārtikas ražošanas pārstāvji ar digitalizācijas lietpratējiem - IT nozares pārstāvjiem. Pasākuma atklāšana viesa lielas cerības, ka nozaru mijiedarbība būs sekmīga un rezultātā Latvijas Pārtikas Kompetences Centrā būs jauni pieteikumi starpnozaru sadarbībai.”

Nemainīgi X-industriju hakatona centrālā tēma ir starpnozaru partnerība un tā formāts ir vienkāršs - nozares uzņēmums prezentē savu biznesa izaicinājumu, IT uzņēmums, saskaņā ar savām kompetencēm, meklē tam risinājumu. Uzņēmumiem sadarbojoties, tiek radīti jauni risinājumi un veicināta uzņēmumu izaugsme. Hakatona pilotprojekts norisinājās 2018.gada pavasarī.

Pasākums “X-industriju hakatons: Pārtikas nozare” notiek projekta DIGICLUSTERS ietvaros un to finansē Eiropas Savienības COSME programma. Projekta DIGICLUSTERS mērķis ir attīstīt Eiropas stratēģisko klasteru partnerību viedās specializācijas investīcijām (ESCP-S3), lai veicinātu digitālo transformāciju pārtikas un tās iepakojuma nozarē, izmantojot klasteru organizētus starpnozaru hakatonus. Projektu DIGICLUSTERS Latvijā īsteno Latvijas IT klasteris un Pārtikas Produktu Kvalitātes Klasteris. Projektu finansē Eiropas Savienības COSME programma

*Šī raksta saturs ataino tikai autora viedokli un ir vienīgi viņa atbildība; nevar uzskatīt, ka tas atspoguļo Eiropas Komisijas un/vai Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (EASME) vai kādas citas Eiropas Savienības struktūrvienības viedokli. Eiropas Komisija un Aģentūra neuzņemas nekādu atbildību par rakstā esošo informāciju.­­