Apmācību projekta īstenošanas gaita (1.03.2019.-31.05.2019.)

05.08.2019.

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācijas īstenotā projektā “Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide” (Nr.1.2.2.1/16/A/007), no 1.marta līdz 31.maijam 2019.gadā noorganizētas 8 apmācību kursi pārtikas un saistīto nozaru uzņēmumiem.

Detalizētāka informācija par organizētām apmācībām skatiet tabulā.